PL EN DE
Twórcy sztuk wszystkich

Poniższe sekcje stanowią podstawę programową tegorocznej Famy. Nasza oferta będzie rozbudowywana wraz z procesem przygotowywania festiwalu. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną zaproszeni do poszczególnych sekcji, w ramach których będą mogli doskonalić swoje umiejętności pod okiem pedagogów, prezentować autorski dorobek oraz wziąć udział w realizacji projektów premierowych i Koncertu Finałowego. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Dla zakwalifikowanych uczestników udział w warsztatach jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 10.06.2013. Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM festiwalu.

 
SEKCJA MUZYCZNA | ZESPOŁY

Zakwalifikowane grupy zaprezentują się na scenach plenerowych i klubowych oraz będą doskonalić swój warsztat podczas konsultacji muzycznych, zmierzających do nadania repertuarowi najlepszego brzmienia i wskazania rozwiązań, mogących ułatwić funkcjonowanie w warunkach profesjonalnego rynku.
więcej…

 
SEKCJA WOKALNA

Wyłonieni w naborze uczestnicy zaprezentują się w koncertach z programem autorskim i nowymi piosenkami przygotowanym podczas warsztatów i prób z pianistą-aranżerem. Wybrani wokaliści zostaną zaproszeni do pracy nad innymi projektami muzycznymi festiwalu oraz Koncertem Finałowym.
więcej…

 
SEKCJA LITERACKA | PROJEKT „MIEJSCA LITERATURY”

Kolejna edycja projektu, realizowanego na Famie od roku 2010, poświęconego różnym sposobom ujmowania tematu miejsca przez literaturę (proza, poezja, reportaż literacki). W tym roku tematem przewodnim projektu będzie tożsamość historyczna i kulturowa narodów oraz obecność tego tematu w literaturze różnych gatunków. W szeregu spotkań zostaną podjęte problemy specyficzne dla danych nacji oraz postawione zostanie pytanie o ich uniwersalność.

Do udziału w projekcie zapraszamy również debiutujących literatów. Oferujemy wam udział w warsztatach oraz możliwość prezentacji tekstów podczas spotkań i na łamach festiwalowego biuletynu „Torpeda ludu”. Zgłoś się, a będziesz miał szansę wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu oraz walczyć o Nagrodę literacką im. Mariana Redwana.
więcej…

 
SZTUKI SCENICZNE – teatr, happening, performans, taniec, kabaret

Sekcja adresowana jest do grup niezależnych – także teatrów tańca i kabaretów – które rozwijają swoje umiejętności w opozycji do teatru instytucjonalnego, chcących poznawać niekonwencjonalne metody pracy i nastawionych na kształtowanie własnej tożsamości artystycznej.

Zaproszone grupy zaprezentują dotychczas zrealizowane, autorskie spektakle, happeningi, performansy, pokazy kabaretowe, wezmą udział w realizacji prezentacji premierowych, będących efektem warsztatów oraz Koncertu Finałowego festiwalu. Zgłoś się, a będziesz miał szansę wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu oraz walczyć o Nagrodę im. Roberta Paluchowskiego w kategorii sztuki sceniczne.
więcej…

 
SZTUKI WIZUALNE

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy młodych artystów, reprezentujących takie dziedziny, jak  malarstwo, grafika, rzeźba, instalacja, intermedia, media elektroniczne, video art i in.
więcej…

 
SEKCJA SCENOGRAFICZNA

Zajęcia, w których wezmą udział plastycy, chcący pracować przy tworzeniu scenografii do dużych wydarzeń artystycznych (teatr, muzyka, kabaret). Opierając się na autorskich projektach, uczestnicy będą przygotowywać scenografię do najważniejszych projektów Famy.
więcej…

 
SEKCJA FOTOGRAFICZNA

Cykl adresowany do fotografów, poszukujących możliwości profesjonalnego rozwoju swoich umiejętności, którego celem jest doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz pracy na „zadany” temat, rozwój wyobraźni i potencjału twórczego uczestników.

Sekcję zwieńczy wernisaż, prezentujący efekty pracy warsztatowej. W osobnej wystawie uczestnicy sekcji będą mogli ponadto zaprezentować swoje dotychczasowe, przywiezione na festiwal prace. W sytuacji zebrania odpowiednich funduszy zostanie wydany album fotograficzny. Zgłoś się, a będziesz miał szansę wziąć udział w ciekawych warsztatach oraz walczyć o Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.
więcej…

 
SEKCJA FILMOWA

Uczestnicy sekcji będą mieli możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń poprzez prezentację autorskich, zrealizowanych wcześniej produkcji oraz będą pracować nad nowymi projektami, które zostaną zaprezentowane jeszcze podczas festiwalu. Zapraszamy autorów filmów fabularnych, dokumentów, animacji i produkcji eksperymentalnych. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.
więcej…

 
PROJEKT „MIEJSCOVNIK”

Projekt składa się ze strony internetowej www.miejscovnik.pl, kanału youtube, dwóch kamer, przestrzeni Świnoujścia, atmosfery Famy i muzycznych osobowości – czyli muzykalnej części Famy.
więcej…

 
SEKCJA DZIENNIKARSKA – prasowa, telewizyjna, radiowa, krytyki artystycznej

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki. W ramach sekcji planowana jest publikacja i upowszechnienia materiałów zrealizowanych podczas warsztatów (gazeta festiwalowa, internetowa strona festiwalu, portale społecznościowe, radio).

W tym roku stawiamy przede wszystkim na praktykę. Chcemy by każdy uczestnik, niezależnie od tego, w jakim medium pracuje, miał możliwość twórczego sprawdzenia swoich umiejętności.

więcej…

 
SEKCJA MEDIALNA DLA ARTYSTÓW

Innowacyjny kurs adresowany do uczestników Famy wszystkich dziedzin sztuki, mający na celu kształcenie predyspozycji i umiejętności w zakresie kontaktów z mediami.
więcej…

 
SEKCJA PRODUCENCKA

Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.

W Polsce nie istnieje program edukacyjny, adresowany do osób, które chcą rozwijać umiejętności w zakresie realizacji i produkcji prezentacji artystycznych. Fama ma zapełnić tę lukę. Jako cykl wydarzeń różnych sfer sztuki jest ona naturalnym miejscem, które może szkolić profesjonalnych realizatorów wydarzeń kulturalnych.
więcej…

 
SEKCJA ANIMACJI KULTURALNEJ | PROJEKT „FAMA UDOMOWIONA”

Sekcja animacji kulturalnej zaskoczy w tym roku Świnoujście. Chcecie mieć w tym swój udział? Nic prostszego! Zapraszamy na niecodzienne warsztaty skrojone specjalnie na miarę Famy, które poprowadzi doświadczona w świnoujskim boju (i nie tylko) Grupa Patefon. Bądź odważny, zgłoś się! Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zakwalifikowanym uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie i obiad.

Fama Udomowiona to projekt animacyjny dla Świnoujścia, którego celem jest realizacja wydarzeń artystycznych w niekonwencjonalnych przestrzeniach miasta. Czekamy na zgłoszenia animatorów kultury, osób kreatywnych, poszukujących rozwiązań niekonwencjonalnych i oryginalnych.
więcej…

 
SEKCJA ANIMACJI KULTURALNEJ | PROJEKT „POCAŁUJ ŚWINOUJŚCIE”

Pocałunek w skaleczone, bolące miejsce to najstarsze lekarstwo na świecie. Łagodzi ból i jest pierwszym odruchem w celu zagojenia rany. Miasto też ma swoje rany, miejsca, które cierpią. Znasz bolesne miejsca Świnoujścia? A może nigdy nie przyglądałaś/przyglądałeś się im z bliska? Teraz masz ku temu okazję.
więcej…