PL EN DE
SEKCJA PRODUCENCKA

Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.

W Polsce nie istnieje program edukacyjny, adresowany do osób, które chcą rozwijać umiejętności w zakresie realizacji i produkcji prezentacji artystycznych. Fama ma zapełnić tę lukę. Jako cykl wydarzeń różnych sfer sztuki jest ona naturalnym miejscem, które może szkolić profesjonalnych realizatorów wydarzeń kulturalnych.

09 sekcje fot. Agnieszka TrzepizurPrzebieg zajęć teoretycznych: główne aspekty realizacji imprez, opracowanie harmonogramu i planu promocji, przygotowanie ofert sponsorskich. Każdy uczestnik kursu zostanie ponadto przydzielony do opieki nad wybranymi projektami Famy (koncerty, pokazy filmów, happeningi i spektakle) i będzie zdobywał umiejętności w zakresie realizacji wydarzeń artystycznych: przeprowadzenia prób, organizacji zaplecza technicznego, koordynacji wszystkich aspektów merytoryczno-technicznych.

POBIERZ
Regulamin FAMA_ver2
Formularz Zgloszeniowy FAMA_ver2

OPIEKA REALIZACYJNA

ZBIGNIEW DOBROSZ – Właściciel Agencji eventowej Triada, wieloletni producent festiwalu Fama i Puławskiego Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata, od pierwszej edycji – Producent Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą, oraz realizator wielu dużych wydarzeń, takich jak turnieje tenisowe J&S CUP i Orange Warsaw Open.

KAROLINA SEROCKA – Realizator i kierownik sceny dużych imprez artystycznych: Studencki Festiwal Piosenki, Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi oraz koncertów TVP.