PL EN DE
SEKCJA SCENOGRAFICZNA

Zajęcia, w których wezmą udział plastycy, chcący pracować przy tworzeniu scenografii do dużych wydarzeń artystycznych (teatr, muzyka, kabaret). Opierając się na autorskich projektach, uczestnicy będą przygotowywać scenografię do najważniejszych projektów Famy.

Celem sekcji jest uzupełnienie oferty edukacyjnej i stworzenie podstaw dla praktycznej realizacji własnych projektów. Uczestnicy przygotowywać będą scenografię do najważniejszych projektów Famy oraz zrealizują scenografię do Koncertu Finałowego (Amfiteatr). Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

Regulamin FAMA_ver2
Formularz Zgloszeniowy FAMA_ver2