PL EN DE
Twórcy sztuk wszystkich

Poniższe sekcje stanowią podstawę programową tegorocznej Famy. Nasza oferta będzie rozbudowywana wraz z procesem przygotowywania festiwalu. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną zaproszeni do poszczególnych sekcji, w ramach których będą mogli doskonalić swoje umiejętności pod okiem pedagogów, prezentować autorski dorobek oraz wziąć udział w realizacji projektów premierowych i Koncertu Finałowego. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Dla zakwalifikowanych uczestników udział w warsztatach jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 10.06.2013. Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM festiwalu.