PL EN DE
SZTUKI SCENICZNE – teatr, happening, performans, taniec, kabaret

Sekcja adresowana jest do grup niezależnych – także teatrów tańca i kabaretów – które rozwijają swoje umiejętności w opozycji do teatru instytucjonalnego, chcących poznawać niekonwencjonalne metody pracy i nastawionych na kształtowanie własnej tożsamości artystycznej.

Zaproszone grupy zaprezentują dotychczas zrealizowane, autorskie spektakle, happeningi, performansy, pokazy kabaretowe, wezmą udział w realizacji prezentacji premierowych, będących efektem warsztatów oraz Koncertu Finałowego festiwalu. Zgłoś się, a będziesz miał szansę wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu oraz walczyć o Nagrodę im. Roberta Paluchowskiego w kategorii sztuki sceniczne.

Naszym zamierzeniem jest zachęcenie młodych artystów sceny do udziału w projekcie interdyscyplinarnym, który z jednej strony ma zawrzeć w swoim programie prezentację dotychczasowego dorobku uczestników, z drugiej natomiast – otwarty jest na ich spontaniczne inicjatywy oraz współpracę podczas realizacji działań warsztatowych. Na Famie zdarzamy performans z teatrem tańca, happening z kabaretem, scenę z przestrzenią miasta.

Regulamin FAMA_ver2
Formularz Zgloszeniowy FAMA_ver2

06 sekcje fot. Damian GuzaTRENING INTERDYSCYPLINARNY – Zajęcia budują poczucie wspólnoty, uczą krytyki, komunikatywności, spontaniczności, zapoznają uczestników z najnowszymi osiągnięciami teatru awangardowego, inspirują do indywidualnych poszukiwań. Celem warsztatów będzie stworzenie zespołowego działania w przestrzeni, zastanowienie się nad istotą partnerstwa scenicznego, kreowania rzeczywistości, oraz pobudzenie wyobraźni i uruchomienie ciała poprzez proponowanie zadań aktorskich.

Projekt realizowany pod szyldem ZACHODNIOPOMORSKIEJ OFFENSYWY TEATRALNEJ powołanej przez teatry niezależne z regionu, które poprzez wspólne działanie chcą promować realizowane tu niezależne działania artystyczne i kulturalne, a także prowadzić wspólne działania edukacyjne. Skupienie dużej liczby teatrów offowych, z których większość zaznaczyła już swoją obecność na kulturalnej mapie Polski, zdobywając liczne nagrody na prestiżowych festiwalach, jest ewenementem na skalę kraju – pokazuje to jak znaczący jest potencjał kulturotwórczy regionu. Kilkudziesięciu artystów, siedem działających aktywnie ośrodków teatralnych, sześć festiwali o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane cyklicznie, w ramach strategicznych programów projekty edukacyjne, międzynarodowe wymiany młodzieżowe, obecność wolontariuszy EVS z kilku różnych krajów Europy, a także z Azji i Stanów Zjednoczonych. Widzami organizowanych przez członków ZOT wydarzeń kulturalnych jest ok. 20 000 widzów, uczestniczy w nich ok. 1000 artystów z całego świata, rocznie realizowanych jest również ok. 10 premier teatralnych. Konsolidacja tych grup (przy zachowaniu niezależności artystycznej) stanowi o sile środowiska i może zaowocować bardzo cennymi działaniami w dziedzinie kultury.

OPIEKA ARTYSTYCZNA – MAREK KOŚCIÓŁEK – Aktor, reżyser. Debiutował w  Teatrze Brama, jest absolwentem Akademii Teatralnej Ośrodka Gardzienice, kierownikiem i reżyserem spektakli Teatru Krzyk w Maszewie, który od roku 2007 działa jako stowarzyszenie teatralne, organizuje zajęcia warsztatowe i dydaktyczne, akcje happeningowe, projekty społeczne, wymiany międzynarodowe. Jest również gospodarzem organizowanych w Maszewie festiwali: Ogólnopolskiej Biesiady Teatralnej Wejrzenia i Ogólnopolskich Spotkań Młodego Teatru Krzykowisko. Teatr Krzyk to ścisła czołówka i głos pokolenia młodej sceny teatralnej, grupa doceniania na festiwalach (poznańska Malta, Łódzkie Spotkania Teatralne, Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdrój, Przegląd Krótkich Form Teatralnych w Szczecinie), przez publiczność, artystów, media, krytyków.

07 sekcje fot Karolina FalkiewiczWARSZTAT TEATRU ULICZNEGO – Cykl służący zestawieniu teatru z praktykami parateatralnymi oraz realizacji działań zmierzających do teatralizacji miasta. Elementy treningu: ćwiczenia ruchowe, zdobywanie umiejętności teatru plenerowego (nauka chodzenia na szczudłach, monocykl, teatr ognia, żonglerka, pantomima), konstrukcja postaci, zdolność improwizacji, przygotowanie elementów scenograficznych, umiejętności reżyserskie.

Cykl warsztatowy wraz z prezentacjami zostanie zrealizowany pod hasłem „AKCJA SZTANDAROWA”. Sztandary wyrażają idee, emocje, charaktery, osobowości, które mają wypisane/wymalowane na zwiewnych materiałach. Niczym ludzie Sztandary odgrywać będą swoje małe i wielkie dramaty. Mogą być samotne, nieszczęśliwe, chore, potrzebujące, ale mogą być też pełne zapału do walki, bezkompromisowe, zwycięskie lub wzruszające. Mają porywać dynamiką parady, zachwycać choreografią, czarować poetyckimi skojarzeniami. Wszystko to ułożone w sceny – dobrze widoczne, czytelne i jasne jak sztandar. Pokazy etiud realizowanych podczas warsztatów będą spontaniczne – bez zapowiedzi tuż przed innymi wydarzeniami Famy. Cały akcja będzie mocno widoczna i zaskakująca treścią, formą, miejscem i momentami zaistnienia. Warsztat zakończy wydarzenie premierowe – „Spektakl sztandarowy”, łączący doświadczenia wcześniejszych akcji happeningowych.

OPIEKA ARTYSTYCZNA – JAREK FILIPSKI – Reżyser i aktor kultowego Teatru WIFIFI. Od 2000 roku prowadzi Teatr From Poland, z którym realizuje spektakle autorskie: m.in. „The Sant”, „Poezja. Wstęp Wzbroniony”, „Saxofonista” (I Nagroda Festiwalu Młodej Dramaturgii i Tyskich Spotkań Teatralnych; spektakl był prezentowany ponad 100 razy, m.in. w Ośrodku Akademii Ruchu i Teatrze Ósmego Dnia). Prowadzi warsztaty teatralne i pełni funkcję jurora festiwali teatralnych, pracuje z grupami młodzieżowymi, prowadzi działalność społeczną, organizuje festiwale i integracyjne warsztaty artystyczne.