PL EN DE
SZTUKI WIZUALNE

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy młodych artystów, reprezentujących takie dziedziny, jak  malarstwo, grafika, rzeźba, instalacja, intermedia, media elektroniczne, video art i in.

Celem cyklu jest zainspirowanie do realizacji autorskich, ambitnych projektów, wykraczających poza tradycyjne formy twórczości. Zakwalifikowani uczestnicy zaprezentują podczas Famy swój dotychczasowy dorobek, wykonane wcześniej prace. Nad przygotowaniem tego wernisażu opiekę kuratorską będą sprawować uczestnicy sekcji krytyki artystycznej. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

Regulamin FAMA_ver2
Formularz Zgloszeniowy FAMA_ver2