PL EN DE

Czekamy na osoby błyskotliwe, ambitne, zainteresowane udziałem w profesjonalnym ruchu artystycznym, myślące serio o swojej artystycznej przyszłości, nastawione na rozwój własnych umiejętności oraz konfrontację i współpracę z innymi twórcami. Fama jest adresowana do młodych twórców wszystkich dziedzin sztuki, a także do dziennikarzy, krytyków sztuki, animatorów kultury i inspicjentów. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej oferty warsztatowej można znaleźć w dziale SEKCJE I PROJEKTY.

Jeżeli chcesz wziąć udział w Famie, zapoznaj się przede wszystkim z regulaminem festiwalu. Następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go wraz z wymaganymi załącznikami na adres fama.festiwal@gmail.com. Możesz także wziąć udział w ELIMINACJACH, które odbywają się w wybranych miastach akademickich Polski.

UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 10.06.2013. Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM festiwalu.

POBIERZ
Regulamin FAMA_ver2
Formularz Zgloszeniowy FAMA_ver2