PL EN DE
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – STAŁOŚĆ PRZYCIĄGANIA

29|08|2013 Hala w Basenie Północnym 20:30

Zespół tworzą studenci i absolwenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz osoby zaproszone do projektu. Uczestnicy, dzięki swoim własnym osiągnięciom na uczelniach oraz kreatywność w dziedzinie teatru, scenografii i projektów multimedialnych, zostali zaproszeni do udziału w projekcie FAMA 2013. Studenci oraz tegoroczni dyplomanci, poza szeroką działalnością akademicką, angażują się również w liczne projekty „zewnętrzne”, związane ze swoimi artystycznymi zainteresowaniami. Doświadczenie to wynika z udziału w wielu wystawach, plenerach, jak również innego rodzaju projektach artystycznych organizowanych w Polsce i za granicą.

STAŁOŚĆ PRZYCIĄGANIA – Inspiracją projektu są zjawiska skupiające oraz jednoczące grupę osób. W naszej interpretacji będzie to plastyczna kumulacja wielu jednostek ludzkich w jednym działaniu. Zależy nam na zjednoczeniu odbiorcy pod względem otaczającej go przestrzeni, idei, odbioru bodźców jak również reakcji na nie oraz działania jednostki w grupie. Przestrzeń budowana będzie nie tylko bryłą, ale także w sposób „niematerialny”, na przykład światłem. W ten sposób narzucony zostanie rytm funkcjonowania postaciom znajdującym się wewnątrz określonej przestrzeni.

www.uap.edu.pl
www.facebook.com/UAP.Poznan