PL EN DE
Teatr Realistyczny – MANIFEST

28|08|2013 Miejski Dom Kultury 16:30

TEATR REALISTYCZNY – Teatr założony przez Roberta Paluchowskiego (zmarł 11.02.2012 roku) działa w Skierniewicach od 18 lat, w ciągu których zrealizował 19 premier i zdobył uznanie w środowisku teatrów alternatywnych w całej Polsce. Zespól otrzymał nagrody na najważniejszych festiwalach kulturalnego offu w kraju, takich jak: Łódzkie Spotkania Teatralne, Tyskie Spotkania Teatralne, FAMA, Barbórkowe Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Teatralnej w Rybniku. Realistyczny tworzy spektakle teatralne cechujące się szczególną, punkową poetyką i bezkompromisowością środków. Na co dzień prowadzi działalność artystyczną i dydaktyczną skierowaną głównie na teatr, ale także na fotografię, film i taniec. Teatr jest organizatorem festiwalu teatralnego Poszukiwanie Alternatywy, misję tego wyjątkowego wydarzenia najlepiej opisuje Manifest napisany przez Robka Paluchowskiego:

Szukajmy nici porozumienia,
Która poprowadzi NAS
Przez śmietnik idei,
Do pierwszej Wspólnej Sprawy.
Przestańmy oddychać po omacku
Szukajmy powietrza z treścią.
Tlenu wyobraźni.
Dla iskry nadziei.
Ciemność jest niepalna.
I pełno niejasności.
Ale nam nie wolno przerwać
Poszukiwań Alternatywy!

„MANIFEST” – „MY młodzi i nie starzy, my – niewierni samym sobie, my – niemający wspólnej sprawy, niemający wspólnej korony, my o wielu logikach, my o wielu językach, i my o amerykańskich i hebrajskich imionach możemy siebie nazywać my, bo tylko to nas łączy! Nie ojciec, nie matka, nie Bóg Ojciec i Matka Boska – Polka, ale my, którzy z wyboru samych siebie nazywamy nami. My chcemy powiedzieć, że choć jesteśmy nami, to co nas łączy nazywać będziemy różnicami.”

Projekt realizowany w ramach ZACHODNIOPOMORSKIEJ OFFENSYWY TEATRALNEJ powołanej przez teatry niezależne z regionu, które poprzez wspólne działanie chcą promować realizowane tu niezależne działania artystyczne i kulturalne, a także prowadzić wspólne działania edukacyjne. Skupienie dużej liczby teatrów offowych, z których większość zaznaczyła już swoją obecność na kulturalnej mapie Polski, zdobywając liczne nagrody na prestiżowych festiwalach, jest ewenementem na skalę kraju – pokazuje to jak znaczący jest potencjał kulturotwórczy regionu. Kilkudziesięciu artystów, siedem działających aktywnie ośrodków teatralnych, sześć festiwali o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane cyklicznie, w ramach strategicznych programów projekty edukacyjne, międzynarodowe wymiany młodzieżowe, obecność wolontariuszy EVS z kilku różnych krajów Europy, a także z Azji i Stanów Zjednoczonych. Widzami organizowanych przez członków ZOT wydarzeń kulturalnych jest ok. 20 000 widzów, uczestniczy w nich ok. 1000 artystów z całego świata, rocznie realizowanych jest również ok. 10 premier teatralnych. Konsolidacja tych grup (przy zachowaniu niezależności artystycznej) stanowi o sile środowiska i może zaowocować bardzo cennymi działaniami w dziedzinie kultury.