PL EN DE
ROZPOZNAWANIA

25|08|2013 Galeria Miejsce sztuki44 16:30

Wernisaż wystawy 1-ej Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. zw. Włodzimierza Dudkowiaka i dr Pawła Kaszczyńskiego. Wystawa trwa do 29.08.2013.

Jesteśmy twórcami i elementami świata nieuświadomionego, niepoznawalnego, nieznanego jeszcze.
Korzystając z niego tworzymy nieskończenie na nowo jego strukturę, jego przestrzeń.
Nieznane, nieświadome, nieuświadomione, nieprzekazywalne, niepoznawalne jest (staje się) bardziej realne niż cokolwiek innego.
Robert Barry

Wystawa malarstwa może być okazją doświadczenia tego szczególnego u r e a l n i e n i a,  o którym mówi Robert Barry. Wobec jego złożoności i niewyczerpywalności może stanowić też rodzaj spotkania podobnych sobie tęsknot, pragnień i rozpoznań w przestrzeni różnie otwierającej się na uobecnienie świata.

„Jeszcze nieznany świat” jest tu nie tylko określnikiem młodego wieku autorów prezentowanych prac, jest bardziej rodzajem obietnicy i  m o ż l i w o ś c i ą  dla nas wszystkich. Wobec przeróżnych skłonności do skrajności i do poszukiwania jednoznacznych i jedynych rozwiązań, rzekomo porządkujących naszą rzeczywistość wciąż możemy – a jednocześnie jest to jakaś podstawowa powinność – pielęgnować w sobie gotowość do owych spotkań z Nieznanym choć często bliskim, nieuświadomionym ale w nas się zawierającym, nieprzekazywalnym choć tak intensywnie często odczuwanym.  I to właśnie może stanowić ogólne zarysowanie obszaru twórczych   rozstrzygnięć młodych autorów – studentów i absolwentów 1-ej Pracowni Malarstwa UAP.

Paweł Kaszczyński

W wystawie „ROZPOZNAWANIA” udział biorą studenci i absolwenci 1-ej Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prowadzonej przez prof.zw. Włodzimierza Dudkowiaka  i  dr Pawła Kaszczyńskiego: Hanna Banaszczyk, Ewa Boguszewska, Anna Maria Brandys, Aleksandra Cieślewicz, Michał Dzik, Paweł Furmanowski, Magdalena Hoffa, Łukasz Jagielski, Marta Jasińska, Magdalena Kleszyńska, Sebastian Krzywak, Agata Łakińska, Mateusz Piestrak, Karolina Połosak, Joanna Sieradzka, Monika Skrzypczyk, Marta Suszczyk, Monika Szydłowska, Katarzyna Śmiałowicz, Maria Wrońska.

www.uap.edu.pl

ROZPOZNAWANIA 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNAWANIA 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNAWANIA 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNAWANIA 04