PL EN DE
Grupa Operacyjna ZOT – cykl happeningów

26|08|2013 Plac Wolności 15:30
27|08|2013 Plac Wolności 14:45
27|08|2013 Plac Wolności 17:30
28|08|2013 Promenada, przy Gryfie 14:15
28|08|2013 Plac Wolności 15:30
29|08|2013 Plac Wolności 15:30

TRENING INTERDYSCYPLINARNY – Zajęcia budują poczucie wspólnoty, uczą krytyki, komunikatywności, spontaniczności, zapoznają uczestników z najnowszymi osiągnięciami teatru awangardowego, inspirują do indywidualnych poszukiwań. Celem warsztatów będzie stworzenie zespołowego działania w przestrzeni, zastanowienie się nad istotą partnerstwa scenicznego, kreowania rzeczywistości, oraz pobudzenie wyobraźni i uruchomienie ciała poprzez proponowanie zadań aktorskich.

Projekt realizowany pod szyldem ZACHODNIOPOMORSKIEJ OFFENSYWY TEATRALNEJ powołanej przez teatry niezależne z regionu, które poprzez wspólne działanie chcą promować realizowane tu niezależne działania artystyczne i kulturalne, a także prowadzić wspólne działania edukacyjne. Skupienie dużej liczby teatrów offowych, z których większość zaznaczyła już swoją obecność na kulturalnej mapie Polski, zdobywając liczne nagrody na prestiżowych festiwalach, jest ewenementem na skalę kraju – pokazuje to jak znaczący jest potencjał kulturotwórczy regionu. Kilkudziesięciu artystów, siedem działających aktywnie ośrodków teatralnych, sześć festiwali o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane cyklicznie, w ramach strategicznych programów projekty edukacyjne, międzynarodowe wymiany młodzieżowe, obecność wolontariuszy EVS z kilku różnych krajów Europy, a także z Azji i Stanów Zjednoczonych. Widzami organizowanych przez członków ZOT wydarzeń kulturalnych jest ok. 20 000 widzów, uczestniczy w nich ok. 1000 artystów z całego świata, rocznie realizowanych jest również ok. 10 premier teatralnych. Konsolidacja tych grup (przy zachowaniu niezależności artystycznej) stanowi o sile środowiska i może zaowocować bardzo cennymi działaniami w dziedzinie kultury.

OPIEKA ARTYSTYCZNA – MAREK KOŚCIÓŁEK – Aktor, reżyser. Debiutował w  Teatrze Brama, jest absolwentem Akademii Teatralnej Ośrodka Gardzienice, kierownikiem i reżyserem spektakli Teatru Krzyk w Maszewie, który od roku 2007 działa jako stowarzyszenie teatralne, organizuje zajęcia warsztatowe i dydaktyczne, akcje happeningowe, projekty społeczne, wymiany międzynarodowe. Jest również gospodarzem organizowanych w Maszewie festiwali: Ogólnopolskiej Biesiady Teatralnej Wejrzenia i Ogólnopolskich Spotkań Młodego Teatru Krzykowisko. Teatr Krzyk to ścisła czołówka i głos pokolenia młodej sceny teatralnej, grupa doceniania na festiwalach (poznańska Malta, Łódzkie Spotkania Teatralne, Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdrój, Przegląd Krótkich Form Teatralnych w Szczecinie), przez publiczność, artystów, media, krytyków.

Grupa Operacyjna ZOT fot. Slawomir Ryfczynski

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOT