PL EN DE
19 sierpnia | PONIEDZIAŁEK

Galeria Miejsce sztuki44            
17:00 Konferencja prasowa | PT

Miejski Dom Kultury
19:00 SEKCJA MUZYCZNA KOŁŁĄTAJOWSKIEJ KUŹNI PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN Z OLĄ | PK
20:00 DLA KONTRASTU | PK

Jazz Club Scena
22:00 DYZMATRONIK | PK
23:00 STEVE NASH live act | WN